שמש ירח מרובעת

גיליון עבודה בנושא Synastry רומנטית

חזרה לדף ניתוח תאימות בין Synastry ו- Relationship גרסה ידידותית להדפסה שמש בשילוב ראשון 1 השמש טרינה או הקלע השמש 3 שמש מרובעת שמש -2 התנגדות השמש יום ראשון 2 חיבור שמש, טרינה, או משושה ירח 3 שמש מרובעת ירח -3 התנגדות השמש ירח 2 שמש בשילוב מרקורי 2 Sextile שמש או טריני מרקורי 2 כיכר השמש או האופוזיציה מרקורי -1 שמש חיבור ונוס 3 השמש טרינה ונוס 3 סקסטיל השמש ונוס 2 כיכר השמש או האופוזיציה ונוס -1 שמש מתחם מאדים 2 טריני שמש או מאדים 3 כיכר השמש או האופוזיציה מאדים -2 צמיד שמש, sextile או trine צדק 3 כיכר השמש או האופוזיציה צדק 1 Sextile שמש או טריני שבתאי 3 שילוב שמש, ריבוע או אופוזיציה שבתאי -2