צומת דרום בבית 12

הצומת הצפוני בתולה / הבית השישי, דרום הצומת במזל דגים

הצומת הצפוני בתולה / הבית השישי, דרום הצומת במזל דגים חזרה לשיעורי חיים רוחניים: צמתי הירח באסטרולוגיה צומת צפון בבתולה ו / או בבית השישי עם הצומת הצפוני בתולה, הצומת הדרומי שלנו נמצא במזל דגים. עם הצומת הצפוני בבית השישי, הצומת הדרומי שלנו נמצא בבית ה -12. נטייה להימנע מלהתמודד עם הפרטים והפרקטיות של חיי היומיום, לנהל קיום אקראי ובלתי מאורגן למ