צומת דרום בבית הראשון

צומת צפון במזל מאזניים / הבית השביעי, דרום הצומת במזל טלה

צומת צפון במזל מאזניים / הבית השביעי, דרום הצומת במזל טלה חזרה לשיעורי חיים רוחניים: צמתי הירח באסטרולוגיה צומת צפון במזל מאזניים ו / או בבית השביעי עם הצומת הצפוני במזל מאזניים, הצומת הדרומי שלנו נמצא במזל טלה. עם הצומת הצפוני בבית השביעי, הצומת הדרומי שלנו נמצא בבית הראשון. נטייה לסמוך על העצמי כל כך שינוכר לאחרים חשובים בחיינו, להיות תחרותיים יתר על המידה עד כדי גישה ראשונ