גיליון עבודה בנושא Synastry רומנטית - יוני 2020

חזרה לדף ניתוח תאימות בין Synastry ו- Relationship

גרסה ידידותית להדפסה

שמש בשילוב ראשון 1
השמש טרינה או הקלע השמש 3
שמש מרובעת שמש -2
התנגדות השמש יום ראשון 2
חיבור שמש, טרינה, או משושה ירח 3
שמש מרובעת ירח -3
התנגדות השמש ירח 2
שמש בשילוב מרקורי 2
Sextile שמש או טריני מרקורי 2
כיכר השמש או האופוזיציה מרקורי -1
שמש חיבור ונוס 3
השמש טרינה ונוס 3
סקסטיל השמש ונוס 2
כיכר השמש או האופוזיציה ונוס -1
שמש מתחם מאדים 2
טריני שמש או מאדים 3
כיכר השמש או האופוזיציה מאדים -2
צמיד שמש, sextile או trine צדק 3
כיכר השמש או האופוזיציה צדק 1
Sextile שמש או טריני שבתאי 3
שילוב שמש, ריבוע או אופוזיציה שבתאי -2
Sextile שמש או אורנוס 2
מחבר השמש, הריבוע או האופוזיציה אורנוס -1
חיבור שמש, מרובע או אופוזיציה נפטון -2
Sextile שמש או תרין נפטון 1
שילוב שמש, סקסטיל או טרינה פלוטו 1
כיכר השמש או האופוזיציה פלוטו -2
קירון שמש, טרינה, או Sextile Chiron 3
שמש התחבר עולה 3
Sextile שמש או טריסן עולה 2
שמש מרובעת עולה 2
ציר השמש צאצא 4
שמש מחבר IC 2
חיבור שמש או קו האופוזיציה קודקוד 4
שמש בציר צפון צומת 4
שמש בצומת דרום 3
Sextile שמש או טריני צמתים של הירח 2
צומת ריבועי השמש 2
היבט קשה של השמש (צירוף, חצי ריבוע, ריבוע, אופוזיציה) נקודת אמצע שמש / ירח 4
שמש בבית השביעי 4
שמש בבית הראשון 3חיבור לירח 3, משושה, או משולש ירח
ירח ריבוע ירח -3
התנגדות ירח ירח 1
מרקורי 2, חיבור, שדרה או תיל
ריבוע הירח או האופוזיציה מרקורי -2
חיבור לירח, sextile או טרינה ונוס 3
כיכר הירח או האופוזיציה ונוס 1
חיבור ירח מאדים -1
Sextile ירח או טריז מאדים 3
ריבוע הירח מאדים -3
האופוזיציה לירח מאדים -2
צמיד ירח, סקסטיל, או טריני, ירח
כיכר הירח או האופוזיציה צדק 1
Sextile ירח או טריני שבתאי 3
ריבוע ירח שבתאי -4
חיבור לירח או אופוזיציה שבתאי -3
חיבור ירח אורנוס -1
Sextile ירח או טריניא אורנוס 2
ריבוע הירח או האופוזיציה אורנוס -2
חיבור ירח נפטון 1
Sextile ירח או טרינה נפטון 2
ריבוע הירח או האופוזיציה נפטון -3
חיבור ירח פלוטו 1
Sextile ירח או טרינה פלוטו 2
ריבוע הירח או האופוזיציה פלוטו -3
כירון 3, צירוף ירך, טריניאציה או משושה
ציר הירח עולה 3
Sextile ירח או טרינה עולה 3
ריבוע הירח Ascendant -2
ציר הירח צאצא 4
חיבור ירח IC 3
חיבור ירח או אופוזיציה קודקוד 4
צומת הירח בצומת צפון צפון 4
צומת הירח בצומת דרום 3
טרינה של הירח או צמתי sextile של הירח 2
צומת ריבוע צמתים של הירח 2
היבט קשה של הירח (צירוף, חצי ריבוע, ריבוע, אופוזיציה) נקודת אמצע שמש / ירח 4
ירח בבית השביעי 3
ירח בבית הראשון 3

דלי לשנת 2017

כספית, מרקם או שילוב מרקורי כספית 2
כיכר מרקורי מרקורי -4
התנגדות מרקורי מרקורי -2
ונוס 2, יחד עם משולש מרקורי
כיכר מרקורי או אופוזיציה ונוס -1
מרקורי בצירוף מאדים -1
Sextile מרקורי או טריני מאדים 2
כיכר מרקורי או אופוזיציה מאדים -2
צמיד מרקורי, משושה, או טריני, צדק 3
כיכר מרקורי או צדק האופוזיציה 1
מרקורי בצירוף, מרובע או אופוזיציה שבתאי -2
Sextile מרקורי או טריני שבתאי 1
כספית בהיבט לאורנוס 1
כספית בהיבט של נפטון 1
כספית בהיבט של פלוטו 1
מרקורי חיבר את העלייה 2
Sextile כספית או טריניא עולה 1
כיכר מרקורי עלית -1
מרקורי חיבר את הצאצא 2
מרקורי משולב IC או MC 2
ציר מרקורי או קודקוד אופוזיציה 1
כספית בהיבט צומתי הירח 1

מה המשמעות של 381

ונוס מחוברת, סקסטיליה, טרינה או התנגדות ונוס 3
כיכר ונוס ונוס 1
ונוס מצמדים, מאדים 3 או משולשים מאדים 3
כיכר ונוס או האופוזיציה מאדים 2
ונוס מצמיד את צדק 3
טרינה של ונוס או צדק משושה
כיכר ונוס או מול צדק 1
ונוס בשילוב שבתאי 2
ונוס sextile או trine שבתאי 3
ונוס ריבוע שבתאי -4
אופוזיציה של ונוס שבתאי -3
ונוס מחבר אורנוס 1
ונוס sextile או trine אורנוס 2
כיכר נוגה או אופוזיציה אורנוס -2
ונוס מחובר לנפטון 2
טרינה של נוגה או sextile Neptune 2
כיכר ונוס או אופוזיציה נפטון -3
ונוס הלחמית, הטרינה או הסקסטיל פלוטו 2
כיכר נוגה או אופוזיציה פלוטו -2
ונוס שילוב, טרינה, או sextile Chiron 3
ונוס צורף עולה 3
ונוס sextile או trine Ascendant 2
ונוס כיכר עולה 1
ונוס מצרפת את הצאצא 3
ונוס מחובר IC או MC 2
ונוס צירוף או אופוזיציה קודקוד 2
ונוס בהיבט לצמתים של הירח 2
היבט קשה של ונוס (מחבר, חצי ריבוע, ריבוע, אופוזיציה) נקודת אמצע 3 של שמש / ירח
ונוס בבית הראשון 2
ונוס בבית השביעי 3

מאדים משולבים, משולשים או משולשים מאדים 2
כיכר מאדים או אופוזיציה מאדים -2
מאדים בהיבט לצדק 2
כיכר מאדים או אופוזיציה שבתאי -4
מאדים יחד עם שבתאי -3
Sextile מאדים או טריני שבתאי 1
מאורוס מצורפים, sextile או trine אורנוס 1
כיכר מאדים או אופוזיציה אורנוס -2
מאדים sextile או trine נפטון 1
מאדים מתחם, מרובע או אופוזיציה נפטון -2
מאדים מתחם, טריניא, או טקסטורה פלוטו 2
כיכר מאדים או האופוזיציה פלוטו -3
מאדים מצרפים, משלים, או מקדמים את העולה 2
כיכר מאדים Ascendant -1
מאדים מצרפים את הצאצא 2
מאדים חיבור או קודקוד קודקוד 2
מאדים בהיבט לצמתים של הירח 1
היבט קשה של מאדים (צירוף, חצי ריבוע, ריבוע, אופוזיציה) נקודת אמצע 3 של שמש / ירח

צדק בהיבט לצדק 2
שבתאי 1 בשילוב עם צמד, sextile או trine
כיכר יופיטר או אופוזיציה שבתאי -1
יופיטר בהיבט לאורנוס 1
יופיטר צמיד, sextile או trine נפטון 1
כיכר יופיטר או האופוזיציה נפטון -1
יופיטר חיבור, טרינה או טקסטורה פלוטו 1
כיכר יופיטר או האופוזיציה פלוטו -1
יופיטר חיבר את העלייה השנייה
צדק, משולש, או ריבוע עליון של יופיטר 1
צדק צירף את הצאצא 2
יופיטר משלב או מתנגד לקודקוד 2
יופיטר בהיבט לצמתי הירח 1
יופיטר בבית השביעי 2

ששתאי של שבתאי או שילוח שבתאי 1
ריבוע שבתאי או אופוזיציה שבתאי -1
צמיד שבתאי, ריבוע או אופוזיציה Ascendant -2
Sextile סטורן או טרייין עולה 1
חיבור שבתאי או קודקוד אופוזיציה -2
צימרים של שבתאי או צמתים של הירח המרובע -2

אוראנוס צמוד צאצאים או קודקוד -3

נפטון בצירוף צאצאים, עליות או קודקוד -2

פלוטו בצירוף צאצאים או קודקוד 1

צירוף עולה Ascendant 1
Sextile Ascendant או trine Ascendant 2
ריבוע עולה Ascendant -2
התנגדות עולה
צומת צפון צומת 4
צומת בדרום צומת 3
טרינה עולה או צמתים של ירח 2
צמתים של הירח העלייה 2
היבט קשיח עולה (צירוף, חצי ריבוע, ריבוע, אופוזיציה) נקודת אמצע שמש / ירח 3
עולה בבית השביעי 3

היבט קשה של קודקוד (צירוף, חצי ריבוע, ריבוע, אופוזיציה) נקודת אמצע שמש / ירח 3
קודקוד משלב את צומת הירח 2

צמתים של הירח בצירוף IC / MC 3

חזרה לדף ניתוח תאימות בין Synastry ו- Relationship

משמעות של 360