retrogade

מרקורי רטרוגרד

מרקורי רטרוגרד מרקורי רטרוגרד בליאו: 26 ביולי עד 19 באוגוסט 2018 בעמוד זה: המשמעות של מרקורי רטרוגרד. אינדיקטורים בתרשימים של אנשים הרגישים במיוחד למחזור הרקורי של מרקורי. כיצד מחזור רטרגראז מרקורי זה משפיע על כל סימן גלגל המזלות. סקירה כללית אף על פי שהוא לא כל כך פופולרי כמו אסטרולוגיה של סימני שמש,