היבט פלנטרי

שמש מאדים חצי מרובעים

שמש מאדים חצי מרובעים מאדים חצי מאדים מרובעים, מאדים סאסקוויקאדראט שמש חוסר סבלנות הוא חסרונות בהיבט זה. מה שאתה רוצה אינסטינקטיבית לעשות הוא לרוב בקנה אחד עם מה שאתה חושב שעליך לעשות. אי הקשר עם הרצונות שלך גורם לך לשנות את התוכניות שלך ואת היעדים שלך לעיתים קרובות. האופן בו אתה טוען את עצמך יכול לפעמים להעליב אחרים, מכיוון שנראה