נפטון בבית הראשון

נפטון בבתים

נפטון בבתים {בעמוד זה:} המשמעות של נפטון בבתי תרשים הלידה נבדקת. מיקומו של נפטון לפי בית בתרופת הלידה (כלומר הבית אותו תופס נפטון במפת הלידה) חושף תחום בחיים בו אנו נוטים להתעלם מהמציאות או להימנע ממנה. אנו מייחסים רוחניות לתחומי החיים הנשלטים על ידי הבית. לעתים קרובות אנו רודפים אחרי חלומות ואשליות בתחומי החיים האלה. כשמנסים להבין כמה מההשפעות של נפטון על ענ