ירח בבית הראשון

הירח בבתי תרשים נטאל - אסטרולוגיה

הירח בבתים הירח בבתים יכול לחשוף לאן ואיך אנו מסתיימים בחיפוש אחר סיפוק רגשי. רמזים חשובים לסיבה לתסיסה רגשית תמידית ניתן למצוא דרך חקר עמדת הבית של הירח, ואלה לובשים צורה של שינויים מתמדת או עליות ומורדות באזורי החיים ששלט הבית. בתחומים אלה עלינו לשאוף ליצור קשרים עמוקים ולא ריגושים רגשיים שטחיים וזמניים אם אנו מחפשים תחושה אמיתית של שייכות והגשמה רגשית. ירח בבית הראשון הרגשות שלך ממש נמצאים שם כדי שכולם יראו,