מחזור הצהרה

אסטרולוגיה חזויה: חיזוי העתיד עם אסטרולוגיה

אסטרולוגיה חזויה: חיזוי העתיד עם אסטרולוגיה

אסטרולוגיה חזויה טכניקות אסטרולוגיה חזויות: טכניקות להכנה לעתיד ולהבנת העבר רוב האסטרולוגים משתמשים במגוון טכניקות כדי "להביט לעתיד" של האדם. ישנן הרבה טכניקות המשמשות להצגת תחזיות - ולתכנון - לעתיד. להלן הטכניקות המועדפות עלי - מעברים, התקדמות משנית, כיווני קשת סולאריים, תרשימי החזרה סולאריים ועוד. מעברים, למשל, מאתגרים ולחצים עלינו לבצע שינויים בחיינו וב

אסטרולוגיה חזויה: חיזוי העתיד עם אסטרולוגיה

אסטרולוגיה חזויה: חיזוי העתיד עם אסטרולוגיה

אסטרולוגיה חזויה טכניקות אסטרולוגיה חזויות: טכניקות להכנה לעתיד ולהבנת העבר רוב האסטרולוגים משתמשים במגוון טכניקות כדי "להביט לעתיד" של האדם. ישנן הרבה טכניקות המשמשות להצגת תחזיות - ולתכנון - לעתיד. להלן הטכניקות המועדפות עלי - מעברים, התקדמות משנית, כיווני קשת סולאריים, תרשימי החזרה סולאריים ועוד. מעברים, למשל, מאתגרים ולחצים עלינו לבצע שינויים בחיינו וב