מיקום הבית

כוכבי לכת בבתים

כוכבי לכת בבתים אם סימני גלגל המזלות מראים כוכבי לכת " איך " מבטאים את עצמם, הבתים בתרשים הלידה חושפים " היכן " האנרגיות הללו מתבטאות. כל אחד משנים-עשר הבתים בתרשים קובע תחומי חיים מסוימים, סוגי אנשים ומערכות יחסים, סביבות, רעיונות ונסיבות חיים. החוויה שלך מכוכב לכת או גוף מסוים בתרשים הלידה שלך משתנה לא רק על ידי מיקום הסימנים והיבטיו, אלא גם על ידי מיקום הבית שלו. להלן פירושים לכוכבי הלכת בבתי תרשים הלידה: כוכבי לכת בבתים: השמש בב