אסטרולוגיה עתידית

פירוש החזרי השמש: תחזיות

מחזירה סולארית 1 פירוש החזר השמש אסטרולוגיה חזויה - טכניקות לחיזוי העתיד בעמוד זה: סקירה של תרשימי השבת השמש דוגמה לפרשנות של תרשימי החזרת השמש הערות אישיות תכונה מחזירה סולארית בעמוד הראשון הזה של תכונת השבת השמש שלנו, תוכלו למצוא את הטכניקות המועדפות עלי ונקודות המפתח שיש לקחת בחשבון בעת ​​הפרשנות של החזרי השמש, כמו גם דוגמה לפרשנות של השבת השמש. שים לב שלעיתים אני מקצר את "החזרת השמש" כ- "SR". בעמוד 2 של תכונת השבת השמש שלנו, דוגמה שנייה להחזרת השמש בעבודה. בעמוד 3 של תכונת השבת השמש שלנו, טכניקות נוספות לכוונון ניתוח של השבת השמש. בעמוד 4 של תכונת השבת השמש שלנו, פרשנויו