אלמנטים

מילון מונחים של אסטרולוגיה ב- Cafe Astrology

מילון מונחים של אסטרולוגיה מילון מונחים אסטרולוגי שלטי אוויר אלה הם הסימנים של מזל תאומים, מזל מאזניים ודלי. זוויות אלה הם Ascendant (ASC), צאצאים (DSC), Midheaven (MC), ואיננום קואלי (IC), בהתייחסו לקשקשים של הבתים הראשונים, השביעי, העשירי והרביעי, בהתאמה. עולה המכונה גם הסימן העולה. זה הסימן שנמצא על סף הבית הראשון בתרשים הלידה. זה הסימן והדרגה של אותו סימן שעולה באופק המזרחי ברגע הלידה, ביחס למקום הלידה. קיצור: ASC היבטים