לידות יום

חלק מההון

חלק מההון באסטרולוגיה, החלק של המזל , המכונה לעיתים פורטונה, הוא החלק הערבי הפופולרי ביותר. חלקים ערבים הם נקודות רגישות בתרשים ומחושבים באמצעות נוסחאות ספציפיות לפיהן מתווספים שני כוכבי לכת או נקודות יחד, וכוכב לכת או נקודה שלישי מופרעים מהתוצאה. חלק המזל מחושב כדלקמן: עבור תרשימי יום, Ascendant + Moon - Sun עבור תרשימי לילה, Ascendant + Sun - Moon שימו לב שתרשים נחשב לתרשים יום כאשר השמש נמצאת מעל האופק (כובשת בית כלשהו מבית 7 עד 12), ותרשים

קודקוד

קודקוד הקודקוד הוא נקודה שנמצאת בחצי הכדור המערבי של תרשים (הצד הימני) המייצג את הצומת של האקליפטי והקודם האנכי. באסטרולוגיה זה נחשב לצאצא עזר. האנטי-קודקוד הוא הנקודה שנמצאת בדיוק מול קודקוד. כמה אסטרולוגים מתייחסים לקודקוד "הזווית השלישית" של תרשים. משמעות הקודקוד באסטרולוגיה השימוש והמשמעות של הקודקוד באסטרולוגיה מתלבט - מי שמשתמש ב