2020 Ephemeris - פברואר 2021

מזלות כלבים

2020 Ephemerisחלוקי-חלל בגודל מלא לשנת 2020. לכל חודש של שנת 2020, האפמריס מראה את קו האורך הטרופי של השמש, הירח, מרקורי, ונוס, מאדים, צדק, שבתאי, אורנוס, נפטון, פלוטו וצומת הירח הצפוני; חודר חותמים (כוכבי לכת או גופות שמשנים סימן); תחנות פלנטריות; חודרות ירח; חסר ירח; שלבי ירח; ליקוי חמה.הערה: השעה היא זמן המזרח חצות .מזלות 8 באפריל

2019 Ephemeris2021 Ephemeris2019 Ephemeris2021 Ephemeris* ה- efemerides לעיל הופקו באמצעות תוכנת Io Edition המצוינת.

מה המשמעות הרוחנית של 111

גרסת PDF של אפמריס זו 2020:2020ephemeris