2019 אפרמריס - יוני 2020

2019 אפרמריס

חלוקי חלוף בגודל מלא לשנת 2019. לכל חודש של שנת 2019, האפמריס מראה את קו האורך הטרופי של השמש, הירח, מרקורי, ונוס, מאדים, יופיטר, שבתאי, אורנוס, נפטון, פלוטו וצומת הירח הצפוני; חודר חותמים (כוכבי לכת או גופות שמשנים סימן); תחנות פלנטריות; חודרות ירח; חסר ירח; שלבי ירח; ליקוי חמה.קריירת טלה הורוסקופ 2017

הערה: השעה היא זמן המזרח חצות .

2018 Ephemeris2020 Ephemerisמשמעות של 633

מה המשמעות של 214

2018 Ephemeris2020 Ephemeris

* ה- efemerides לעיל הופקו באמצעות תוכנת Io Edition המצוינת.

שימו לב שהזמנים הם מזרחיים. EDT משמש לחודשים מרץ עד אוקטובר.

2019ephemeris