2017 מעברים

היבטים אסטרולוגיים לשנת 2017

היבטי אסטרו 2018 מעברים אסטרולוגיים לשנת 2017, כולל מעברי שמש דרך פלוטו (למעט הירח) וכן כירון וצומת הירח האמיתי. דרגות מזלות וסימנים ניתנים לרוב ההיבטים. כוכבי הלכת, המאורות וגופי הפלנטה מקודדים בצבע לצורך הבנה קלה יותר. היבטים כוללים את הצירוף, חצי-קוסטיל, חצי ריבוע, sextile, חמישייה, ריבוע, דו-קווינטיל, קווינקונקס, ואופוזיציה. ראו גם אירועים אסטרולוגיים של 2018 ואסטרולוגיה של 2017 לקב

היבטים אסטרולוגיים לשנת 2019

היבטים אסטרולוגיים לשנת 2019 מעברים אסטרולוגיים לשנת 2019, כולל מעברי שמש דרך פלוטו (למעט הירח) וכן כירון וצומת הירח האמיתי. דרגות מזלות וסימנים ניתנים לרוב ההיבטים. כוכבי הלכת, המאורות וגופי הפלנטה מקודדים בצבע לצורך הבנה קלה יותר. היבטים כוללים את הצירוף, חצי-קוסטיל, חצי ריבוע, Sextile, חמישייה, ריבוע, דו-קווינטיל, קווינקונקס, ואופוזיציה. ראו גם אירועים אסטרולוגיים של 2019 והאסטרולוגיה של 2019 לקבלת אירועים

היבטים אסטרולוגיים לשנת 2018

היבטים אסטרולוגיים לשנת 2018 מעברים אסטרולוגיים לשנת 2018, כולל מעברי שמש באמצעות פלוטו (למעט הירח) וכן כירון וצומת הירח האמיתי. דרגות מזלות וסימנים ניתנים לרוב ההיבטים. כוכבי הלכת, המאורות וגופי הפלנטה מקודדים בצבע לצורך הבנה קלה יותר. היבטים כוללים את הצירוף, חצי-קוסטיל, חצי ריבוע, sextile, חמישייה, ריבוע, דו-קווינטיל, קווינקונקס, ואופוזיציה. ראו גם אירועים אסטרולוגיים לשנת 2018 והאסטרולוגיה של 2018 לקבלת אירועים ו

היבטים אסטרולוגיים 2021

היבטים אסטרולוגיים 2021 מעברים אסטרולוגיים לשנת 2021, כולל מעברי שמש דרך פלוטו (למעט הירח) וכן כירון וצומת הירח האמיתי. דרגות מזלות וסימנים ניתנים לרוב ההיבטים. כוכבי הלכת, המאורות וגופי הפלנטה מקודדים בצבע לצורך הבנה קלה יותר. היבטים כוללים את הצירוף, חצי-קוסטיל, חצי ריבוע, sextile, חמישייה, ריבוע, דו-קווינטיל, קווינקונקס, ואופוזיציה. ראה גם אירועים אסטרולוגיים 2021 ואסטרולוגיה של 2021 לקבלת אירועים