היבטים אסטרולוגיים לשנת 2017 - סֶפּטֶמבֶּר 2021

היבטי אסטרו 2018

מעברים אסטרולוגיים לשנת 2017, כולל מעברי שמש דרך פלוטו (למעט הירח) וכן כירון וצומת הירח האמיתי.
דרגות מזלות וסימנים ניתנים לרוב ההיבטים. כוכבי הלכת, המאורות וגופי הפלנטה מקודדים בצבע לצורך הבנה קלה יותר. היבטים כוללים את הצירוף, חצי-קוסטיל, חצי ריבוע, sextile, חמישייה, ריבוע, דו-קווינטיל, קווינקונקס, ואופוזיציה. ראו גם אירועים אסטרולוגיים של 2018 ואסטרולוגיה של 2017 לקבלת אירועים והשפעות אסטרולוגיות נוספות בשנת 2017.** הזמנים הם מזרחיים . ראה להלן GMT או UT.

1 בינואר, 2017 1:53 AM מאדים 9 מזל דגים 44 בשילוב נפטון 9 מזל דגים 44

3 בינואר, 2017 2:40 אחר הצהריים מרקורי 0 מזל גדי 32 sextile ונוס 0 מזל דגים 32

4 בינואר, 2017 05:27 מאדים חמישיית מרקורי

5 בינואר, 2017 1:41 בבוקר ונוס 2 מזל דגים 05 חצי מרובע פלוטו 17 מזל גדי 05

6 בינואר, 2017 10:23 בערב שבת החמישיה של ונוס

7 בינואר, 2017 1:45 בבוקר יום ראשון 17 מזל גדי 09 יחד עם פלוטו 17 מזל גדי 09

7 בינואר, 2017 8:07 בבוקר ונוס 4 מזל דגים 29 האופוזיציה צומת אמת 4 מזל בתולה 29

8 בינואר, 2017 9:39 בבוקר ונוס 5 מזל דגים 36 אורנוס חצי מרובע 20 טלה 36

9 בינואר, 2017 04:56 יום ראשון 19 מזל גדי 20 sesquiquadrate הצומת האמיתי 4 מזל בתולה 20

9 בינואר, 2017 7:25 לפנות בוקר יופיטר מאדים

9 בינואר, 2017 17:34 ונוס 6 מזל דגים 59 sesquiquadrate יופיטר 21 מאזניים 59

10 בינואר, 2017 11:22 יום ראשון 20 מזל גדי 38 כיכר אורנוס 20 טלה 38

ינואר 11, 2017 02:15 מאדים 17 מזל דגים 18 sextile פלוטו 17 מזל גדי 18

11 בינואר, 2017 06:35 יום ראשון 21 מזל גדי 26 sextile Chiron 21 מזל דגים 26

11 בינואר, 2017 23:43 יום ראשון 22 מזל גדי 10 מרובע יופיטר 22 מאזניים 10

12 בינואר, 2017 11:32 יום ראשון 22 מזל גדי 40 חצי-אקסטיל שבתאי 22 קשת 40

12 בינואר, 2017 16:54 אחר הצהריים ונוס 10 מזל דגים 02 יחד Neptune10 מזל דגים 02

14 ינואר, 2017 20:52 יום ראשון 25 מזל גדי 06 חצי מרובע נפטון 10 מזל דגים 06

15 בינואר, 2017 2:29 אחר הצהריים מאדים 20 מזל דגים 42 אורקנוס חצי-sekxtile 20 טלה 42

16 בינואר, 2017 21:14 מאדים 21 מזל דגים 39 בצירוף כירון 21 מזל דגים 39

17 בינואר, 2017 2:49 אחר הצהריים צומת שמש

17 בינואר, 2017 3:20 אחר הצהריים מרקורי 3 מזל גדי 54 trine הצומת האמיתי 3 מזל בתולה 54

18 בינואר, 2017 02:51 מאדים 22 מזל דגים 35 קווינקונקס יופיטר 22 מאזניים 35

18 בינואר, 2017 8:46 בבוקר יופיטר חמישיית מרקורי

19 בינואר, 2017 4:15 בבוקר מאדים 23 מזל דגים 22 מרובע שבתאי 23 קשת 22

19 בינואר, 2017 8:55 אחר הצהריים יופיטר יופיטר

20 בינואר, 2017 8:57 בבוקר ונוס 17 מזל דגים 37 sextile Pluto 17 מזל גדי 37

23 בינואר, 2017 7:21 בבוקר כירון חמישון מרקורי

23 בינואר, 2017 9:27 יום ראשון 3 דלי 47 קווינקונקס צומת אמיתי 3 בתולה 47

23 בינואר, 2017 16:29 מרקורי 10 מזל גדי 22 sextile Neptune10 מזל דגים 22

23 בינואר, 2017 19:24 אחר הצהריים ונוס 20 מזל דגים 50 חצי-אקסטרה אורנוס 20 טלה 50

25 בינואר, 2017 1:49 בבוקר ונוס 22 מזל דגים 00 בצירוף כירון 22 מזל דגים 00

26 בינואר, 2017 03:02 ונוס 22 מזל דגים 57 קווינקונקס יופיטר 22 מאזניים 57

26 בינואר, 2017 15:15 יום ראשון 7 דלי 05 כירון חצי מרובע 22 מזל דגים 05

27 בינואר, 2017 12:50 אחר הצהריים ונוס 24 מזל דגים 13 מרובע שבתאי 24 קשת 13

27 בינואר, 2017 8:08 אחר הצהריים, חמישיית מאדים פלוטו

28 בינואר, 2017 11:35 לפנות בוקר אורנוס

28 בינואר, 2017 20:35 יום ראשון 9 מזל דלי 20 שבתאי 24 מרובע קשת 20

29 בינואר, 2017 15:21 מרקורי 17 מזל גדי 55 יחד עם פלוטו 17 מזל גדי 55

30 בינואר, 2017 12:02 בבוקר מרקורי 18 מזל גדי 24 sesquiquadrate הצומת האמיתי 3 מזל בתולה 24

30 בינואר, 2017 02:03 יום ראשון 10 מזל דלי 35 חצי-טקסטורה חצי נפטון 10 מזל דגים 35

31 בינואר, 2017 17:43 מאדים חמישיית מרקורי

ינואר 31, 2017 10:31 PM מרקורי 21 מזל גדי 03 כיכר אורנוס 21 טלה 03

1 בפברואר, 2017 3:49 אחר הצהריים מאדים 3 טלה 27 quincunx נכון צומת 3 מזל בתולה 27

1 בפברואר, 2017 21:30 מרקורי 22 מזל גדי 22 sextile Chiron 22 מזל דגים 22

2 בפברואר, 2017 10:15 בבוקר מרקורי 23 מזל גדי 07 כיכר יופיטר 23 מאזניים 07

3 פברואר, 2017 9:34 יום ראשון 14 דלי 57 ונוס 29 חצי מרובע 29 מזל דגים 57

3 בפברואר, 2017 13:10 החמישון של ונוס פלוטו

3 פברואר, 2017 15:50 מרקורי 24 מזל גדי 52 חצי סקסטיל שבתאי 24 קשת 52

4 בפברואר, 2017 6:49 בבוקר מרקורי 25 מזל גדי 45 חצי מרובע נפטון 10 מזל דגים 45

5 בפברואר, 2017 11:12 בבוקר מרקורי הצומת האמיתי

6 בפברואר, 2017 13:34 יום ראשון 18 דלי 10 פלסטו למחצה חצי גדי מזל גדי 10

7 בפברואר, 2017 11:29 אחר הצהריים ונוס 3 טלה 24 quincunx הצומת האמיתי 3 מזל בתולה 24

9 בפברואר, 2017 10:29 בבוקר מרקורי 3 מזל דלי 22 quincunx הצומת האמיתי 3 מזל בתולה 22

9 פבואר, 2017 2:34 אחר הצהריים מאדים biquintile הצומת האמיתי

9 בפברואר, 2017 16:16 יום ראשון 21 דלי 19 sextile אורנוס 21 טלה 19

10 בפברואר, 2017 16:18 מרקורי 5 דלי 15 sextile ונוס 5 טלה 15

11 פבואר, 2017 4:47 אחר הצהריים. ראשון 22 מזל דלי 51 חצי-שקסטיל כירון 22 מזל דגים 51

11 בפברואר, 2017 10:25 יום ראשון 23 דלי 06 טרינה יופיטר 23 מאזניים 06

11 פברואר, 2017 20:49 מאדים 11 טלה 02 חצי-sextile Neptune11 מזל דגים 02

12 בפברואר, 2017 7:02 לפלוטו 18 מזל גדי 20 sesquiquadrate צומת אמיתי 3 מזל בתולה 20

12 בפברואר, 2017 9:52 בבוקר מרקורי 7 דלי 55 כירון חצי מרובע 22 מזל דגים 55

13 בפברואר, 2017 9:19 לפנות בוקר אורנוס, חמישיית הכספים

14 בפברואר, 2017 12:58 יום ראשון 25 דלי 44 sextile שבתאי 25 קשת 44

14 בפברואר, 2017 5:00 בבוקר מרקורי 10 מזל דלי 44 שבתאי מרובע 25 קשת 44

14 בפברואר 2017 09:14 יופיטר 23 מאזניים 02 קווינקונקס כירון 23 מזל דגים 02

14 בפברואר, 2017 10:50 בבוקר מרקורי 11 מזל דלי 07 חצי-שקסטיל דגים נפטון 11

16 בפברואר, 2017 13:15 מרקורי 14 דלי 29 sextile מאדים 14 טלה 29

17 בפברואר, 2017 8:21 אחר הצהריים Venus biquintile הצומת האמיתי

19 פברואר, 2017 12:38 בבוקר מרקורי 18 מזל דלי 32 חצי-אקסטיל פלוטו 18 מזל גדי 32

20 בפברואר, 2017 11:01 אחר הצהריים מרקורי 21 דלי 45 sextile אורנוס 21 טלה 45

21 פברואר, 2017 12:24 בבוקר שמש 2 מזל דגים 46 מאדים חצי מרובעים 17 טלה 46

21 בפברואר, 2017 13:27 מרקורי 22 דלי 46 טרינה יופיטר 22 מאזניים 46

21 פברואר, 2017 3:12 אחר הצהריים. שמש 3 מזל דגים 23 האופוזיציה צומת אמיתי 3 מזל בתולה 23

21 בפברואר, 2017 20:19 יום ראשון 3 מזל דגים 36 פלוטו 18 חצי מרובע מזל גדי 36

21 בפברואר, 2017 20:44 מאדים 18 טלה 23 sesquiquadrate צומת אמיתי 3 מזל בתולה 23

21 בפברואר, 2017 11:18 אחר הצהריים מרקורי 23 מזל דלי 28 חצי סקסטיל כירון 23 מזל דגים 28

22 בפברואר, 2017 04:02 מאדים 18 טלה 37 מרובע פלוטו 18 מזל גדי 37

22 בפברואר, 2017 16:58 אחר הצהריים ונוס 11 טלה 26 חצי Sextile Neptune11 מזל דגים 26

23 פבואר, 2017 16:45 מרקורי 26 דלי 25 sextile שבתאי 26 קשת 25

23 פבואר, 2017 10:38 אחר הצהריים מרקורי 26 דלי 50 וונוס חצי מרובע 11 טלה 50

25 בפברואר, 2017 3:37 AM שמש 6 מזל דגים 56 אורנוס חצי מרובע 21 טלה 56

25 בפברואר, 2017 18:04 יום ראשון 7 מזל דגים 32 sesquiquadrate יופיטר 22 מאזניים 32

26 בפברואר, 2017 19:19 מאדים 22 טלה 00 יחד עם אורנוס 22 טלה 00

26 בפברואר, 2017 19:44 אחר הצהריים חמישיית השמש

27 בפברואר, 2017 9:24 בבוקר מאדים 22 טלה 26 אופוזיציה צדק 22 מאזניים 26

27 בפברואר, 2017 16:00 מרקורי 3 מזל דגים 24 האופוזיציה צומת אמת 3 מזל בתולה 24

27 בפברואר, 2017 20:50 אחר הצהריים מרקורי 3 מזל דגים 45 חצי מרובע פלוטו 18 מזל גדי 45

1 מרץ, 2017 9:31 בבוקר מאדים 23 טלה 53 צ'ירון למחצה-שישה 23 מזל דגים 53

1 מרץ, 2017 17:40 מרקורי 7 מזל דגים 09 אורנוס חצי מרובע 22 טלה 09

1 מרץ, 2017 19:21 מרקורי 7 מזל דגים 16 sesquiquadrate יופיטר 22 מאזניים 16

1 מרץ, 2017 21:44 יום ראשון 11 מזל דגים 42 יחד עם נפטון 11 מזל דגים 42

2 במרץ, 2017 15:48 שבתאי חמישיית הכספים

2 במרץ, 2017 20:15 יופיטר 22 מאזניים 11 האופוזיציה אורנוס 22 טלה 11

3 מרץ, 2017 7:49 יום ראשון 13 מזל דגים 08 חצי-sextile ונוס 13 טלה 08

3 מרץ, 2017 12:47 אחר הצהריים מרקורי 10 מזל דגים 27 מאדים חצי מרובעים 25 טלה 27

4 מרץ, 2017 6:10 בבוקר מרקורי 11 מזל דגים 48 בציר נפטון 11 מזל דגים 48

4 במרץ, 2017 23:17 אחר הצהריים מרקורי 13 מזל דגים 08 חצי-sextile ונוס 13 טלה 08

5 במרץ, 2017 10:52 מאדים 26 טלה 51 חצי מרובע Neptune11 מזל דגים 51

5 במרץ, 2017 15:45 מאדים 26 טלה 59 טרינה שבתאי 26 קשת 59

6 מרץ, 2017 2:50 בבוקר יופיטר שמש

6 מרץ, 2017 10:23 AM יופיטר מרקורי

6 מרץ, 2017 19:29 יום ראשון 16 מזל דגים 38 בצירוף מרקורי 16 מזל דגים 38

8 מרץ, 2017 12:25 בבוקר מרקורי 18 מזל דגים 56 sextile פלוטו 18 מזל גדי 56

9 מרץ, 2017 03:33 יום ראשון 18 מזל דגים 57 sextile פלוטו 18 מזל גדי 57

9 מרץ, 2017 09:57 מרקורי 21 מזל דגים 38 קווינקונקס יופיטר 21 מאזניים 38

9 מרץ, 2017 8:55 אחר הצהריים מרקורי 22 מזל דגים 32 אורקסטה למחצה-אורך 22 טלה 32

10 במרץ, 2017 20:35 מרקורי 24 מזל דגים 28 בשילוב כירון 24 מזל דגים 28

11 מרץ, 2017 8:53 בבוקר ונוס 12 טלה 04 חצי-טקסטורה למחצה נפטון 12 מזל דגים 04

11 מרץ, 2017 15:00 יום ראשון 21 מזל דגים 26 קווינקונקס יופיטר 21 מאזניים 26

12 מרץ, 2017 7:10 בבוקר מרקורי 27 מזל דגים 18 מרובע שבתאי 27 קשת 18

12 במרץ, 2017 21:04 אחרון ראשון 22 מזל דגים 41 אורקסטה למחצה-זרעי 22 טלה 41

14 במרץ, 2017 4:58 בבוקר פלוטו של חמישיית מרקורי

איזה סימן הוא 13 באפריל

14 מרץ, 2017 9:32 בבוקר מאדים 3 מזל שור 18 טרינה צומת אמיתי 3 בתולה 18

14 במרץ, 2017 21:41 יום ראשון 24 מזל דגים 42 בצירוף כירון 24 מזל דגים 42

15 מרץ, 2017 7:38 בבוקר מרקורי 3 טלה 15 קווינקונקס צומת אמיתי 3 בתולה 15

15 במרץ, 2017 21:21 מרקורי 4 טלה 22 מאדים חצי-אקסטיל מאדים 4 מזל שור 22

17 מרץ, 2017 16:48 יום ראשון 27 מזל דגים 29 מרובע שבתאי 27 קשת 29

18 מרץ, 2017 7:16 בבוקר הצומת האמיתי של מרקורי

18 מרץ, 2017 7:27 בבוקר מרקורי 9 טלה 06 בשילוב ונוס 9 טלה 06

18 מרץ, 2017 8:06 בבוקר ונוס biquintile צומת אמיתי

20 מרץ, 2017 12:51 מרקורי 12 טלה 23 חצי-שקסטיל נפטון 12 מזל דגים 23

20 מרץ, 2017 3:22 אחר הצהריים ונוס 7 טלה 47 מאדים, חצי-sextile מאדים 7 מזל שור

21 במרץ, 2017 9:53 לפנות בוקר פלוטו

23 מרץ, 2017 4:03 AM מרקורי 18 טלה 05 sesquiquadrate צומת אמיתי 3 מזל בתולה 05

23 מרץ, 2017 08:08 יום ראשון 3 טלה 05 quincunx True Node 3 Virgo 05

23 מרץ, 2017 19:45 מרקורי 19 טלה 13 מרובע פלוטו 19 מזל גדי 13

24 מרץ, 2017 2:45 בבוקר מאדים 10 מזל שור 15 כירון חצי מרובע 25 מזל דגים 15

24 מרץ, 2017 7:45 בבוקר מרקורי 20 טלה 03 אופוזיציה צדק 20 מאזניים 03

25 מרץ, 2017 05:17 יום ראשון 4 טלה 57 בצירוף ונוס 4 טלה 57

26 מרץ, 2017 10:06 AM מרקורי 23 טלה 24 בשילוב אורנוס 23 טלה 24

27 מרץ, 2017 11:44 בבוקר מאדים 12 מזל שור 40 sextile Neptune12 מזל דגים 40

27 מרץ, 2017 13:57 מאדים 12 מזל שור 44 sesquiquadrate שבתאי 27 מזל קשת 44

27 מרץ, 2017 20:05 מרקורי 25 טלה 28 כיתת חצי-Sextile כירון 25 מזל דגים 28

28 מרץ, 2017 8:12 בבוקר ונוס 3 טלה 01 quincunx True Node 3 Virgo 01

29 במרץ, 2017 5:53 AM Sun biquintile הצומת האמיתי

29 מרץ, 2017 12:52 אחר הצהריים מרקורי 27 טלה 44 חצי מרובע Neptune12 מזל דגים 44

29 במרץ, 2017 13:16 מרקורי 27 טלה 45 טרינה שבתאי 27 קשת 45

30 במרץ, 2017 13:19 יופיטר 19 מאזניים 17 כיכר פלוטו 19 מזל גדי 17

31 במרץ, 2017 7:16 בבוקר פלוס החמישון של ונוס

1 אפריל, 2017 1:18 בבוקר ונוס 0 טלה 53 מאדים חצי מרובעים מאדים 15 מזל שור 53

1 אפריל, 2017 6:52 בבוקר מרקורי 0 מזל שור 46 חצי-אקסטרה ונוס 0 טלה 46

2 באפריל, 2017 05:02 יום ראשון 12 טלה 51 חצי-טקסטורה חצי נפטון 12 מזל דגים 51

2 באפריל, 2017 8:11 אחר הצהריים יופיטר biquintile נפטון

3 אפריל, 2017 11:23 בבוקר מרקורי 2 מזל שור 36 טרינה צומת 2 מזל בתולה 36

4 באפריל, 2017 21:53 מאדים 18 מזל שור 37 quincunx צדק 18 מאזניים 37

5 באפריל, 2017 11:01 אחר הצהריים מאדים 19 מזל שור 21 טרינה פלוטו 19 מזל גדי 21

7 באפריל, 2017 2:11 AM יום ראשון 17 טלה 40 sesquiquadrate צומת אמיתי 2 בתולה 40

7 באפריל, 2017 16:39 יום ראשון 18 טלה 15 אופוזיציה צדק 18 מאזניים 15

8 אפריל, 2017 15:28 ונוס 27 מזל דגים 47 מרובע שבתאי 27 קשת 47

8 באפריל, 2017 19:49 יום ראשון 19 טלה 22 מרובע פלוטו 19 מזל גדי 22

9 אפריל, 2017 10:23 בבוקר השבתאי מאדים

12 אפריל, 2017 3:30 בבוקר מאדים biquintile יופיטר

13 באפריל, 2017 4:37 בבוקר מאדים 24 מזל שור 25 חצי-sextile אורנוס 24 טלה 25

14 אפריל, 2017 12:30 א '24 טלה 28 יחד עם אורנוס 24 טלה 28

14 אפריל, 2017 9:15 בבוקר חמישיית מאדים נפטון

15 באפריל, 2017 21:37 יום ראשון 26 טלה 18 מאדים-sextile חצי מאדים 26 מזל שור 18

16 אפריל, 2017 04:25 יום ראשון 26 טלה 35 כירון למחצה-שקסטיל 26 מזל דגים 35

16 אפריל, 2017 7:24 בבוקר מאדים 26 מזל שור 35 sextile Chiron 26 מזל דגים 35

16 אפריל, 2017 13:26 יום א '26 טלה 57 ונוס 26 חצי דלעת 57

16 אפריל, 2017 20:27 אחר הצהריים ונוס 26 מזל דגים 58 sextile מאדים 26 מזל שור 58

17 אפריל, 2017 07:43 יום ראשון 27 טלה 42 טרינה שבתאי 27 קשת 42

17 אפריל, 2017 21:14 מאדים 27 מזל שור 41 quincunx שבתאי 27 מזל קשת 41

17 אפריל, 2017 23:58 יום ראשון 28 טלה 21 חצי מרובע Neptune13 מזל דגים 21

18 אפריל, 2017 8:03 בבוקר מרקורי 1 מזל שור 31 טרינה צומת אמיתי 1 בתולה 31

20 באפריל, 2017 12:54 יום ראשון 0 מזל שור 20 יחד עם מרקורי 0 מזל שור 20

20 באפריל, 2017 21:00 מרקורי 29 טלה 45 מאדים חצי-אקסטיל מאדים 29 מזל שור 45

21 באפריל, 2017 05:57 יום ראשון 1 מזל שור 32 trine הצומת האמיתי 1 בתולה 32

21 באפריל, 2017 6:08 בבוקר ונוס 27 מזל דגים 36 מרובע שבתאי 27 קשת 36

21 באפריל, 2017 10:02 יופיטר 16 מאזניים 32 חצי מרובע צומת 1 מזל בתולה 32

22 אפריל, 2017 16:38 מרקורי 28 טלה 29 חצי מרובע Neptune13 מזל דגים 29

23 אפריל, 2017 3:22 בבוקר מאדים 1 תאומים 19 sesquiquadrate יופיטר 16 מאזניים 19

23 אפריל, 2017 05:38 מרקורי 28 טלה 07 חצי-אקסטיל ונוס 28 מזל דגים 07

23 באפריל, 2017 09:09 מאדים 1 תאומים 29 ריבוע צומת אמיתי 1 בתולה 29

24 באפריל, 2017 15:15 מרקורי 27 טלה 32 טרינה שבתאי 27 קשת 32

24 באפריל, 2017 10:28 אחר הצהריים מרקורי 27 טלה 02 חצי-שקסטיל כירון 27 מזל דגים 02

27 באפריל, 2017 2:01 אחר הצהריים מאדים 4 תאומים 23 sesquiquadrate פלוטו 19 מזל גדי 23

28 אפריל, 2017 9:49 בבוקר מרקורי 25 טלה 16 יחד עם אורנוס 25 טלה 16

29 באפריל, 2017 17:59 ונוס 0 טלה 39 quincunx צומת אמיתי 0 מזל בתולה 39

30 אפריל, 2017 15:24 שבתאי 27 קשת 18 כיכר כירון 27 מזל דגים 18

1 במאי, 2017 4:53 בבוקר פלוס החמישון של ונוס

2 במאי, 2017 6:19 בבוקר יום ראשון 12 מזל שור 15 sesquiquadrate שבתאי 27 מזל קשת 15

2 מאי, 2017 9:57 יום ראשון 12 מזל שור 24 כירון חצי מרובע 27 מזל דגים 24

3 במאי 2017 6:22 בבוקר חמישיית יופיטר שבתאי

3 מאי, 2017 19:51 יום ראשון 13 מזל שור 45 sextile Neptune13 מזל דגים 45

4 מאי, 2017 19:09 מרקורי 24 טלה 20 מאדים חצי מרובעים 9 תאומים 20

5 במאי 2017 1:27 לפנות בוקר כירון חמישון מאדים

5 במאי 2017 02:59 יום ראשון 15 מזל שור 01 quincunx צדק 15 מאזניים 01

6 מאי, 2017 20:54 מאדים 10 תאומים 45 אורנוס חצי מרובע 25 טלה 45

9 מאי, 2017 2:11 בבוקר ונוס biquintile הצומת האמיתי

9 מאי, 2017 13:24 יום ראשון 19 מזל שור 18 טרינה פלוטו 19 מזל גדי 18

10 מאי, 2017 12:20 AM מרקורי 25 טלה 55 יחד עם אורנוס 25 טלה 55

10 במאי, 2017 14:52 מאדים biquintile פלוטו

10 מאי, 2017 19:06 אחר הצהריים צדק biquintile שמש

11 מאי, 2017 3:16 לפנות בוקר שבתאי שמש דו-צדדי

11 מאי, 2017 12:52 אחר הצהריים מאדים 13 תאומים 55 מרובע נפטון 13 מזל דגים 55

11 מאי, 2017 15:14 מרקורי 26 טלה 48 טרינה שבתאי 26 קשת 48

12 מאי, 2017 05:19 מאדים 14 תאומים 23 טרינה צדק 14 מאזניים 23

12 מאי, 2017 7:57. צדק 14 מאזניים 22 צומת חצי מרובעת צומת אמיתית 29 לאו 22

13 מאי, 2017 05:40 מרקורי 27 טלה 51 כיתת חצי-שקסטיל כירון 27 מזל דגים 51

14 מאי, 2017 16:42 מרקורי 28 טלה 57 טרינה צומת אמת 28 לאו 57

14 מאי, 2017 17:37 מרקורי 28 טלה 59 חצי מרובע Neptune13 מזל דגים 59

15 מאי, 2017 20:04 אחר הצהריים חמישיית מאדים הצומת האמיתי

16 מאי, 2017 12:03 אחר הצהריים חמישיית השמש נפטון

16 מאי, 2017 18:35 יום ראשון 26 מזל שור 16 חצי-sextile אורנוס 26 טלה 16

17 מאי, 2017 12:29 יום ראשון 26 מזל שור 30 קווינקונקס שבתאי 26 קשת 30

17 מאי, 2017 3:37 בבוקר יופיטר 14 מאזניים 01 quincunx Neptune14 מזל דגים 01

18 מאי, 2017 15:06 יום ראשון 28 מזל שור 03 sextile Chiron 28 מזל דגים 03

19 מאי, 2017 1:14 בבוקר שבתאי 26 קשת 23 טרינה אורנוס 26 טלה 23

19 מאי, 2017 05:26 ונוס 13 טלה 45 ססקוויקוואדראט צומת אמיתי 28 ליאו 45

מאי 19, 2017 8:06 בבוקר מאדים 19 תאומים 12 קווינקונקס פלוטו 19 מזל גדי 12

19 מאי, 2017 8:13. יום ראשון 28 מזל שור 45 מרובע צומת אמיתי 28 לאו 45

19 מאי, 2017 9:11 בבוקר ונוס 13 טלה 53 אופוזיציה צדק 13 מאזניים 53

19 מאי, 2017 11:19 יום ראשון 28 מזל שור 52 sesquiquadrate יופיטר 13 מאזניים 52

19 מאי, 2017 14:30 ונוס 14 טלה 03 חצי-שקסטיל נפטון 14 מזל דגים 03

20 מאי, 2017 1:37 AM יום ראשון 29 מזל שור 26 חצי מרובע ונוס 14 טלה 26

21 מאי, 2017 2:32 אחר הצהריים מרקורי 5 מזל שור 44 חצי מרובע מאדים 20 תאומים 44

24 מאי, 2017 18:15 צומת אמיתי 28 ליאו 16 קווינקונקס כירון 28 מזל דגים 16

24 מאי, 2017 22:16 יום ראשון 4 מזל תאומים 07 sesquiquadrate פלוטו 19 מזל גדי 07

25 מאי, 2017 11:22 בבוקר ונוס 19 טלה 07 מרובע פלוטו 19 מזל גדי 07

25 מאי, 2017 18:55 מרקורי 10 מזל שור 57 ססקוויקוואדראט שבתאי 25 קשת 57

27 מאי, 2017 12:22 אחר הצהריים מרקורי 13 מזל שור 21 חצי כיכר כירון 28 מזל דגים 21

27 מאי, 2017 2:17 אחר הצהריים מרקורי 13 מזל שור 28 קווינקונקס יופיטר 13 מאזניים 28

28 מאי, 2017 02:04 מרקורי 14 מזל שור 10 sextile Neptune14 מזל דגים 10

29 במאי, 2017 1:55 בבוקר מאדים 25 תאומים 44 האופוזיציה שבתאי 25 קשת 44

30 מאי, 2017 21:39 מאדים 26 תאומים 57 sextile אורנוס 26 טלה 57

31 מאי, 2017 7:03 בבוקר מרקורי 19 מזל שור 01 טרינה פלוטו 19 מזל גדי 01

31 מאי, 2017 11:53 AM יופיטר מרקורי

31 במאי, 2017 12:49 אחרון כירון החמישון

31 מאי, 2017 3:19 אחר הצהריים שבתאי מרקורי

31 במאי, 2017 20:22 אחר הצהריים מאדים 27 תאומים 36 צירוף צומת אמיתי 27 ליאו 36

1 ביוני, 2017 10:23 בבוקר ונוס 25 טלה 30 טרינה שבתאי 25 קשת 30

2 ביוני, 2017 04:55 יום ראשון 12 תאומים 03 אורנוס חצי מרובע 27 טלה 03

2 ביוני, 2017 05:14 מאדים 28 תאומים 30 כיכר כירון 28 מזל דגים 30

3 יוני 2017 02:32 ונוס 27 טלה 06 יחד עם אורנוס 27 טלה 06

3 יוני 2017 3:27 לפנות בוקר פלוטו

3 ביוני, 2017 11:12 יום ראשון 13 תאומים 16 טרינה צדק 13 מאזניים 16

3 יוני, 2017 1:20 אחר הצהריים ונוס 27 טלה 32 טרינה צומת אמת 27 ליאו 32

4 ביוני, 2017 2:24 בבוקר מרקורי 25 מזל שור 19 קווינקונקס שבתאי 25 קשת 19

4 ביוני, 2017 11:13 א '14 תאומים 14 מרובע נפטון 14 מזל דגים 14

4 ביוני, 2017 14:51 חמישיית מרקורי נפטון

4 ביוני, 2017 14:53 ונוס 28 טלה 34 כיריים למחצה כירון 28 מזל דגים 34

5 ביוני, 2017 3:16 בבוקר חמישיית צדק סטורן

5 ביוני, 2017 03:58 מרקורי 27 מזל שור 11 חצי-sextile אורנוס 27 טלה 11

5 ביוני, 2017 6:15 בבוקר מרקורי 27 מזל שור 22 ריבוע צומת נכון 27 ליאו 22

5 ביוני, 2017 7:32 בבוקר ונוס 29 טלה 14 חצי מרובע Neptune14 מזל דגים 14

5 ביוני, 2017 2:14 אחר הצהריים צומת החמישון של השמש

5 ביוני, 2017 18:00 מרקורי 28 מזל שור 14 sesquiquadrate יופיטר 13 מאזניים 14

5 יוני 2017 10:41 מרקורי 28 מזל שור 36 sextile Chiron 28 מזל דגים 36

6 יוני, 2017 2:21 בבוקר אורנוס 27 טלה 14 טרינה צומת נכון 27 ליאו 14

7 ביוני, 2017 9:54 בבוקר מרקורי 1 תאומים 17 חצי-אקסטרה ונוס 1 מזל שור 17

7 ביוני, 2017 23:05 מרקורי 2 תאומים 19 חצי-sextile מאדים 2 סרטן 19

8 ביוני, 2017 18:22 מרקורי 3 תאומים 51 sesquiquadrate פלוטו 18 מזל גדי 51

9 ביוני, 2017 06:56 יום ראשון 18 תאומים 50 קווינקונקס פלוטו 18 מזל גדי 50

9 יוני, 2017 10:41 לפנות בוקר ונוס 3 מזל שור 18 מאדים 3 סרטן 18

12 ביוני, 2017 05:16 בצ'ירון חמישיית הכספים

13 יוני, 2017 2:17 בבוקר מרקורי 12 תאומים 30 אוראנוס חצי מרובע 27 טלה 30

13 ביוני, 2017 05:08 לפלוטו מרקורי

13 ביוני, 2017 10:45 בבוקר מרקורי 13 תאומים 15 טרינה צדק 13 מאזניים 15

13 ביוני, 2017 19:53 החמישון של מרקורי הצומת האמיתי

13 יוני, 2017 22:29 מרקורי 14 תאומים 16 מרובע נפטון 14 מזל דגים 16

15 ביוני, 2017 05:18 יום ראשון 24 תאומים 30 האופוזיציה שבתאי 24 קשת 30

15 ביוני, 2017 13:02 אחר הצהריים ונוס 9 מזל שור 29 sesquiquadrate שבתאי 24 קשת 29

16 יוני, 2017 12:35 בבוקר מרקורי 18 תאומים 42 קווינקונקס פלוטו 18 מזל גדי 42

16 ביוני, 2017 19:48 יום ראשון 26 תאומים 02 sextile הצומת האמיתי 26 ליאו 02

18 ביוני, 2017 13:47 יום א '27 תאומים 42 sextile אורנוס 27 טלה 42

18 ביוני, 2017 14:07 מרקורי 24 תאומים 15 אופוזיציה שבתאי 24 קשת 15

19 ביוני, 2017 4:24 בבוקר חמישיית מאדים אורנוס

19 יוני 2017 6:49 בבוקר ונוס 13 מזל שור 22 קווינקונקס יופיטר 13 מאזניים 22

19 יוני, 2017 8:59 בבוקר מרקורי 25 תאומים 59 sextile הצומת האמיתי 25 ליאו 59

19 ביוני, 2017 13:08 יום ראשון 28 תאומים 38 חצי מרובע ונוס 13 מזל שור 38

19 ביוני, 2017 17:03 ונוס 13 מזל שור 49 חצי כיכר כירון 28 מזל דגים 49

19 ביוני, 2017 17:26 יום ראשון 28 תאומים 49 כיכר כירון 28 מזל דגים 49

20 יוני, 2017 3:25 בבוקר ונוס 14 מזל שור 16 sextile Neptune14 מזל דגים 16

20 ביוני, 2017 04:30 מרקורי 27 תאומים 45 sextile אורנוס 27 טלה 45

20 יוני, 2017 16:01 מרקורי 28 תאומים 49 כיכר כירון 28 מזל דגים 49

20 ביוני, 2017 21:05 מאדים 10 סרטן 51 חצי מרובע צומת אמת 25 ליאו 51

21 ביוני, 2017 09:14 יום ראשון 0 סרטן 24 יחד עם כספית 0 סרטן 24

21 ביוני, 2017 12:55 אחר הצהריים מרקורי 0 סרטן 44 חצי מרובע ונוס 15 מזל שור 44

23 ביוני, 2017 2:01 בערב שבתאי ונוס

24 ביוני, 2017 3:59 בבוקר ונוס 18 מזל שור 30 טרינה פלוטו 18 מזל גדי 30

25 ביוני, 2017 01:07 מאדים 13 סרטן 35 מרובע צדק 13 מאזניים 35

25 ביוני, 2017 04:11 ונוס biquintile יופיטר

25 ביוני, 2017 18:45 בערב אורנוס, חמישיית חמושים

25 ביוני, 2017 22:37 מרקורי 10 סרטן 17 חצי מרובע צומת אמת 25 ליאו 17

איך אנשי מזל עקרב

26 ביוני, 2017 1:18 בבוקר מאדים 14 סרטן 15 טרינה נפטון 14 מזל דגים 15

27 ביוני, 2017 13:21 מרקורי 13 סרטן 42 מרובע יופיטר 13 מאזניים 42

27 ביוני, 2017 19:22 מרקורי 14 סרטן 14 טרינה נפטון 14 מזל דגים 14

28 ביוני, 2017 2:50 אחר הצהריים מרקורי 15 סרטן 55 יחד עם מאדים 15 סרטן 55

28 ביוני, 2017 20:07 אחר הצהריים ונוס 23 מזל שור 31 קווינקונקס שבתאי 23 קשת 31

29 ביוני, 2017 19:36 מרקורי 18 סרטן 22 התנגדות פלוטו 18 מזל גדי 22

30 ביוני, 2017 11:37 בבוקר ונוס 25 מזל שור 18 מרובע צומת אמת 25 ליאו 18

1 ביולי, 2017 7:42 בבוקר נביעון החמישון של ונוס

1 ביולי, 2017 13:30 אחר הצהריים חמישיית השמש אורנוס

1 ביולי, 2017 18:10 יום ראשון 10 סרטן 17 חצי מרובע צומת אמת 25 ליאו 17

2 ביולי, 2017 6:29 בבוקר מרקורי 23 סרטן 16 קווינקונקס שבתאי 23 קשת 16

2 ביולי, 2017 07:02 מאדים 18 סרטן 19 התנגדות פלוטו 18 מזל גדי 19

3 ביולי, 2017 2:23 בבוקר ונוס 28 מזל שור 09 חצי-sextile אורנוס 28 טלה 09

3 יולי 2017 6:24 בבוקר מרקורי 25 סרטן 13 חצי-שקסטיל צומת אמת 25 לאו 13

3 ביולי, 2017 18:15 ונוס 28 מזל שור 51 sextile Chiron 28 מזל דגים 51

3 ביולי, 2017 23:28 ונוס 29 מזל שור 06 sesquiquadrate יופיטר 14 מאזניים 06

4 ביולי, 2017 19:51 מרקורי 28 סרטן 11 מרובע אורנוס 28 טלה 11

4 ביולי, 2017 23:19 יופיטר 14 מאזניים 11 quincunx נפטון 14 מזל דגים 11

5 ביולי, 2017 16:32 מרקורי 28 סרטן 51 טרינה כירון 28 מזל דגים 51

5 ביולי, 2017 7:21 בבוקר שבתאי מרקורי

5 ביולי, 2017 8:32 בבוקר מרקורי 29 סרטן 10 sesquiquadrate נפטון 14 מזל דגים 10

5 ביולי, 2017 19:46 יום ראשון 14 סרטן 10 טרינה נפטון 14 מזל דגים 10

5 ביולי, 2017 21:44 יום ראשון 14 סרטן 15 מרובע צדק 14 מאזניים 15

7 ביולי, 2017 02:04 יופיטר חמישיית מרקורי

7 ביולי, 2017 8:18 בבוקר מרקורי 2 ליאו 48 sextile ונוס 2 תאומים 48

7 ביולי, 2017 16:39 ונוס 3 תאומים 11 ססקוויקוואדראט פלוטו 18 מזל גדי 11

9 ביולי, 2017 17:09 מאדים 22 סרטן 49 קווינקונקס שבתאי 22 קשת 49

9 ביולי, 2017 23:35 יום ראשון 18 סרטן 08 התנגדות פלוטו 18 מזל גדי 08

10 ביולי, 2017 04:33 מרקורי 7 ליאו 45 ססקוויקוואדראט שבתאי 22 קשת 45

10 ביולי, 2017 9:37 בבוקר מרקורי נפטון

11 ביולי, 2017 18:36 מאדים 24 סרטן 29 חצי-sextile צומת אמיתי 24 ליאו 29

13 ביולי, 2017 21:13 מרקורי 13 ליאו 47 sesquiquadrate כירון 28 מזל דגים 47

14 ביולי, 2017 1:19 בבוקר מרקורי 14 ליאו 04 קווינקונקס נפטון 14 מזל דגים 04

14 ביולי, 2017 12:40 אחר הצהריים כירון החמישון של ונוס

14 ביולי, 2017 13:29 יום ראשון 22 סרטן 30 קווינקונקס שבתאי 22 קשת 30

14 ביולי, 2017 15:46 מרקורי 15 ליאו 00 sextile יופיטר 15 מאזניים 00

15 יולי 2017 12:49 נוגה 11 תאומים 55 מאדים חצי מרובעים 26 סרטן 55

15 ביולי, 2017 2:23 אחר הצהריים ונוס ביוטינטיל פלוטו

16 ביולי, 2017 14:30 החמישון של ונוס הצומת האמיתי

16 ביולי, 2017 2:50 אחר הצהריים מרקורי 17 ליאו 58 קווינקונקס פלוטו 17 מזל גדי 58

16 ביולי, 2017 17:29 יום ראשון 24 סרטן 34 חצי-sextile צומת נכון 24 ליאו 34

16 יולי 2017, 20:38 נוגה 13 תאומים 24 אורנוס חצי מרובעת 28 טלה 24

17 יולי, 2017 9:33 בבוקר ונוס 14 תאומים 01 מרובע נפטון 14 מזל דגים 01

17 ביולי, 2017 16:44 מאדים שבתאי שבתאי מאדים

17 ביולי, 2017 20:37 מאדים 28 סרטן 25 כיכר אורנוס 28 טלה 25

18 ביולי, 2017 8:23 בבוקר מאדים 28 סרטן 44 טרינה כירון 28 מזל דגים 44

18 ביולי, 2017 15:09 ונוס 15 תאומים 24 טרינה צדק 15 מאזניים 24

18 ביולי, 2017 17:51 מאדים 28 סרטן 59 sesquiquadrate Neptune13 מזל דגים 59

19 ביולי, 2017 2:16 אחר הצהריים מרקורי 22 ליאו 13 טריני שבתאי 22 קשת 13

19 ביולי, 2017 23:02 בצהריים כירון מרקורי

20 ביולי, 2017 12:07 אחר הצהריים שבתאי שמש דו-צדדי

20 ביולי, 2017 19:16 אחר הצהריים ונוס 17 תאומים 52 קווינקונקס פלוטו 17 מזל גדי 52

Jul 20, 2017 7:25 PM Sun 28 Cancer 27 square Uranus 28 Aries 27

Jul 20, 2017 7:36 PM Mercury biquintile Pluto

Jul 21, 2017 1:25 AM Sun 28 Cancer 42 trine Chiron 28 Pisces 42

Jul 21, 2017 4:55 AM Mercury 24 Leo 22 conjunct True Node 24 Leo 22

Jul 21, 2017 7:49 AM Sun 28 Cancer 57 sesquiquadrate Neptune13 Pisces 57

Jul 24, 2017 9:54 AM Venus 21 Gemini 58 opposition Saturn 21 Sagittarius 58

Jul 24, 2017 11:33 AM Mercury 28 Leo 29 trine Uranus 28 Aries 29

Jul 24, 2017 2:20 PM Mercury 28 Leo 38 quincunx Chiron 28 Pisces 38

Jul 26, 2017 10:28 AM Venus 24 Gemini 17 sextile True Node 24 Leo 17

Jul 26, 2017 7:57 PM Sun 4 Leo 13 conjunct Mars 4 Leo 13

Jul 27, 2017 12:10 AM Sun quintile Jupiter

Jul 27, 2017 12:26 AM Mercury 1 Virgo 22 semi-square Jupiter 16 Libra 22

Jul 27, 2017 2:43 AM Mars quintile Jupiter

Jul 28, 2017 6:08 AM Mercury 2 Virgo 41 sesquiquadrate Pluto 17 Capricorn 41

Jul 29, 2017 11:39 AM Sun 6 Leo 45 sesquiquadrate Saturn 21 Sagittarius 45

Jul 29, 2017 1:53 PM Uranus 28 Aries 31 semi-sextile Chiron 28 Pisces 31

Jul 30, 2017 2:45 AM Venus 28 Gemini 30 square Chiron 28 Pisces 30

Jul 30, 2017 3:04 AM Venus 28 Gemini 31 sextile Uranus 28 Aries 31

Jul 30, 2017 1:24 PM Sun biquintile Neptune

Jul 30, 2017 4:49 PM Mars 6 Leo 42 sesquiquadrate Saturn 21 Sagittarius 42

Aug 1, 2017 7:34 AM Mars biquintile Neptune

Aug 4, 2017 1:48 PM Jupiter 17 Libra 32 square Pluto 17 Capricorn 32

Aug 5, 2017 9:02 AM Sun 13 Leo 20 sesquiquadrate Chiron 28 Pisces 20

Aug 5, 2017 4:31 PM Sun 13 Leo 38 quincunx Neptune13 Pisces 38

Aug 8, 2017 7:56 AM Venus 9 Cancer 11 semi-square True Node 24 Leo 11

Aug 9, 2017 11:11 AM Venus quintile Uranus

Aug 9, 2017 3:10 PM Sun 17 Leo 25 quincunx Pluto 17 Capricorn 25

Aug 9, 2017 8:21 PM Mars 13 Leo 13 sesquiquadrate Chiron 28 Pisces 13

Aug 10, 2017 4:03 AM Mercury 11 Virgo 20 sextile Venus 11 Cancer 20

Aug 10, 2017 8:31 AM Mars 13 Leo 32 quincunx Neptune13 Pisces 32

Aug 10, 2017 4:24 PM Sun 18 Leo 26 sextile Jupiter 18 Libra 26

Aug 11, 2017 4:49 PM Uranus 28 Aries 30 semi-square Neptune13 Pisces 30

Aug 12, 2017 12:17 AM Venus 13 Cancer 29 trine Neptune13 Pisces 29

Aug 13, 2017 4:06 PM Sun 21 Leo 17 trine Saturn 21 Sagittarius 17

Aug 14, 2017 1:43 AM Venus 15 Cancer 54 semi-sextile Mars 15 Leo 54

Aug 14, 2017 11:05 AM Sun biquintile Chiron

Aug 15, 2017 6:17 AM Venus 17 Cancer 18 opposition Pluto 17 Capricorn 18

Aug 15, 2017 6:11 PM Sun biquintile Pluto

Aug 16, 2017 5:37 AM Mars 17 Leo 17 quincunx Pluto 17 Capricorn 17

Aug 16, 2017 4:14 PM Jupiter biquintile Neptune

Aug 16, 2017 5:12 PM Sun 24 Leo 13 conjunct True Node 24 Leo 13

Aug 17, 2017 1:40 AM Venus 19 Cancer 26 square Jupiter 19 Libra 26

Aug 18, 2017 1:55 PM Venus 21 Cancer 13 quincunx Saturn 21 Sagittarius 13

Aug 20, 2017 11:21 AM Sun 27 Leo 50 quincunx Chiron 27 Pisces 50

Aug 20, 2017 11:42 AM Mars 20 Leo 00 sextile Jupiter 20 Libra 00

Aug 20, 2017 5:58 PM Mercury 8 Virgo 47 semi-square Venus 23 Cancer 47

Aug 21, 2017 1:22 AM Sun 28 Leo 24 trine Uranus 28 Aries 24

Aug 21, 2017 2:56 AM Venus 24 Cancer 14 semi-sextile True Node 24 Leo 14

Aug 22, 2017 8:21 AM Mars 21 Leo 11 trine Saturn 21 Sagittarius 11

Aug 23, 2017 4:36 AM Mars biquintile Chiron

Aug 23, 2017 2:43 PM Venus biquintile Saturn

Aug 24, 2017 1:00 AM Venus 27 Cancer 42 trine Chiron 27 Pisces 42

Aug 24, 2017 10:33 AM Venus 28 Cancer 10 sesquiquadrate Neptune13 Pisces 10

Aug 24, 2017 1:05 PM Mercury 5 Virgo 42 semi-square Jupiter 20 Libra 42

Aug 24, 2017 2:01 PM Venus 28 Cancer 20 square Uranus 28 Aries 20

Aug 24, 2017 10:32 PM Sun 2 Virgo 09 sesquiquadrate Pluto 17 Capricorn 09

Aug 25, 2017 9:26 AM Mars biquintile Pluto

Aug 26, 2017 3:42 PM Sun 3 Virgo 47 conjunct Mercury 3 Virgo 47

Aug 27, 2017 12:09 AM Mars 24 Leo 09 conjunct True Node 24 Leo 09

Aug 27, 2017 7:15 AM Jupiter 21 Libra 11 sextile Saturn 21 Sagittarius 11

Aug 28, 2017 2:13 AM Mercury 2 Virgo 31 semi-sextile Venus 2 Leo 31

Aug 28, 2017 2:38 PM Mercury 2 Virgo 05 sesquiquadrate Pluto 17 Capricorn 05

Aug 29, 2017 1:10 PM Sun 6 Virgo 36 semi-square Jupiter 21 Libra 36

Aug 31, 2017 4:15 AM Venus 6 Leo 13 sesquiquadrate Saturn 21 Sagittarius 13

Aug 31, 2017 7:23 PM Venus biquintile Neptune

Sep 1, 2017 1:02 AM Mars 27 Leo 22 quincunx Chiron 27 Pisces 22

Sep 2, 2017 7:13 AM Mars 28 Leo 10 trine Uranus 28 Aries 10

Sep 3, 2017 4:38 AM Mercury 28 Leo 44 conjunct Mars 28 Leo 44

Sep 3, 2017 7:10 PM Venus quintile Jupiter

Sep 5, 2017 12:27 AM Sun 12 Virgo 51 opposition Neptune12 Pisces 51

Sep 5, 2017 3:39 AM Venus 12 Leo 11 sesquiquadrate Chiron 27 Pisces 11

Sep 5, 2017 6:25 AM Sun 13 Virgo 05 sesquiquadrate Uranus 28 Aries 05

Sep 5, 2017 4:33 PM Venus 12 Leo 50 quincunx Neptune12 Pisces 50

Sep 8, 2017 6:28 AM Mars 1 Virgo 57 sesquiquadrate Pluto 16 Capricorn 57

Sep 8, 2017 12:26 PM Sun 16 Virgo 15 semi-sextile Venus 16 Leo 15

Sep 9, 2017 2:23 AM Venus 16 Leo 57 quincunx Pluto 16 Capricorn 57

Sep 9, 2017 5:45 AM Sun 16 Virgo 57 trine Pluto 16 Capricorn 57

Sep 11, 2017 5:50 AM Jupiter 23 Libra 59 sextile True Node 23 Leo 59

Sep 12, 2017 5:26 AM Mercury 1 Virgo 55 sesquiquadrate Pluto 16 Capricorn 55

Sep 12, 2017 8:03 AM Venus biquintile Chiron

Sep 12, 2017 7:50 PM Venus 21 Leo 28 trine Saturn 21 Sagittarius 28

Sep 13, 2017 9:58 PM Sun 21 Virgo 30 square Saturn 21 Sagittarius 30

Sep 14, 2017 12:26 AM Venus biquintile Pluto

Sep 14, 2017 6:30 AM Sun biquintile Uranus

Sep 14, 2017 9:34 PM Venus 23 Leo 59 conjunct True Node 23 Leo 59

Sep 15, 2017 2:44 PM Venus 24 Leo 51 sextile Jupiter 24 Libra 51

Sep 16, 2017 12:03 PM Sun 24 Virgo 01 semi-sextile True Node 24 Leo 01

Sep 16, 2017 2:01 PM Mercury 7 Virgo 14 conjunct Mars 7 Virgo 14

Sep 17, 2017 2:17 AM Venus 26 Leo 39 quincunx Chiron 26 Pisces 39

Sep 17, 2017 7:17 PM Sun 25 Virgo 17 semi-sextile Jupiter 25 Libra 17

Sep 17, 2017 11:27 PM Venus 27 Leo 44 trine Uranus 27 Aries 44

Sep 18, 2017 5:32 PM Mercury 10 Virgo 28 semi-square Jupiter 25 Libra 28

Sep 19, 2017 2:32 AM Sun 26 Virgo 34 opposition Chiron 26 Pisces 34

Sep 19, 2017 10:49 PM Mercury 12 Virgo 27 opposition Neptune12 Pisces 27

Sep 20, 2017 1:50 AM Mercury 12 Virgo 39 sesquiquadrate Uranus 27 Aries 39

Sep 20, 2017 5:20 AM Sun 27 Virgo 39 quincunx Uranus 27 Aries 39

Sep 21, 2017 8:57 AM Venus 1 Virgo 52 sesquiquadrate Pluto 16 Capricorn 52

Sep 22, 2017 1:01 PM Mercury 16 Virgo 52 trine Pluto 16 Capricorn 52

Sep 23, 2017 2:25 AM Mars 11 Virgo 22 semi-square Jupiter 26 Libra 22

Sep 23, 2017 3:28 AM Jupiter 26 Libra 22 quincunx Chiron 26 Pisces 22

Sep 24, 2017 2:49 PM Mars 12 Virgo 20 opposition Neptune12 Pisces 20

Sep 24, 2017 8:58 PM Mars 12 Virgo 29 sesquiquadrate Uranus 27 Aries 29

Sep 25, 2017 3:13 AM Mercury biquintile Uranus

Sep 25, 2017 9:36 AM Mercury 21 Virgo 57 square Saturn 21 Sagittarius 57

Sep 26, 2017 4:41 AM Mercury 23 Virgo 24 semi-sextile True Node 23 Leo 24

Sep 27, 2017 9:37 AM Jupiter 27 Libra 15 sesquiquadrate Neptune12 Pisces 15

Sep 27, 2017 5:12 PM Mercury 26 Virgo 10 opposition Chiron 26 Pisces 10

Sep 27, 2017 11:25 PM Jupiter 27 Libra 22 opposition Uranus 27 Aries 22

Sep 28, 2017 8:55 AM Mercury 27 Virgo 22 quincunx Uranus 27 Aries 22

Sep 28, 2017 10:22 AM Mercury 27 Virgo 28 semi-sextile Jupiter 27 Libra 28

Sep 29, 2017 7:11 PM Venus 12 Virgo 12 opposition Neptune12 Pisces 12

Sep 29, 2017 9:18 PM Venus 12 Virgo 18 sesquiquadrate Uranus 27 Aries 18

Sep 30, 2017 8:24 AM Venus 12 Virgo 52 semi-square Jupiter 27 Libra 52

Oct 1, 2017 5:03 AM Sun 8 Libra 25 semi-square True Node 23 Leo 25

Oct 1, 2017 6:36 PM Mars 16 Virgo 51 trine Pluto 16 Capricorn 51

Oct 3, 2017 4:57 AM Sun quintile Saturn

Oct 3, 2017 2:09 PM Venus 16 Virgo 51 trine Pluto 16 Capricorn 51

Oct 4, 2017 10:25 AM Mercury 8 Libra 19 semi-square True Node 23 Leo 19

Oct 4, 2017 10:09 PM Sun 12 Libra 05 quincunx Neptune12 Pisces 05

Oct 5, 2017 11:53 AM Venus 19 Virgo 13 conjunct Mars 19 Virgo 13

Oct 5, 2017 4:20 PM Mercury quintile Saturn

Oct 6, 2017 12:44 PM Mercury 12 Libra 02 quincunx Neptune12 Pisces 02

Oct 6, 2017 11:17 PM Venus biquintile Uranus

Oct 7, 2017 2:14 AM Uranus 27 Aries 01 semi-square Neptune12 Pisces 01

Oct 8, 2017 12:26 AM Pluto biquintile True Node

Oct 8, 2017 6:59 AM Mars biquintile Uranus

Oct 8, 2017 7:54 AM Venus 22 Virgo 43 square Saturn 22 Sagittarius 43

Oct 8, 2017 10:06 AM Venus 22 Virgo 49 semi-sextile True Node 22 Leo 49

Oct 8, 2017 3:54 PM Sun 15 Libra 45 conjunct Mercury 15 Libra 45

Oct 8, 2017 11:55 PM Saturn 22 Sagittarius 45 trine True Node 22 Leo 45

Oct 9, 2017 7:26 AM Mercury 16 Libra 53 square Pluto 16 Capricorn 53

Oct 9, 2017 7:11 PM Sun 16 Libra 53 square Pluto 16 Capricorn 53

Oct 9, 2017 10:31 PM Mercury biquintile Neptune

Oct 10, 2017 4:03 PM Venus 25 Virgo 36 opposition Chiron 25 Pisces 36

Oct 10, 2017 8:49 PM Mars 22 Virgo 36 semi-sextile True Node 22 Leo 36

Oct 10, 2017 8:54 PM Sun biquintile Neptune

Oct 11, 2017 8:37 AM Mars 22 Virgo 55 square Saturn 22 Sagittarius 55

Oct 11, 2017 4:04 PM Venus 26 Virgo 51 quincunx Uranus 26 Aries 51

Oct 12, 2017 3:36 PM Mercury 22 Libra 35 sextile True Node 22 Leo 35

Oct 12, 2017 10:02 PM Mercury 23 Libra 02 sextile Saturn 23 Sagittarius 02

Oct 13, 2017 6:07 PM Mercury 24 Libra 26 semi-sextile Mars 24 Virgo 26

Oct 14, 2017 8:49 AM Mercury 25 Libra 27 quincunx Chiron 25 Pisces 27

Oct 15, 2017 12:44 AM Venus 1 Libra 01 semi-sextile Jupiter 1 Scorpio 01

Oct 15, 2017 2:51 AM Mercury 26 Libra 42 opposition Uranus 26 Aries 42

Oct 15, 2017 5:05 AM Mercury 26 Libra 51 sesquiquadrate Neptune11 Pisces 51

Oct 15, 2017 7:28 AM Mars 25 Virgo 25 opposition Chiron 25 Pisces 25

Oct 15, 2017 1:31 PM Sun 22 Libra 36 sextile True Node 22 Leo 36

Oct 16, 2017 6:13 AM Sun 23 Libra 17 sextile Saturn 23 Sagittarius 17

Oct 16, 2017 3:53 PM Jupiter biquintile Chiron

Oct 17, 2017 5:02 AM Mars 26 Virgo 37 quincunx Uranus 26 Aries 37

Oct 17, 2017 10:22 PM Mercury biquintile Chiron

Oct 18, 2017 3:54 AM Mercury 1 Scorpio 42 conjunct Jupiter 1 Scorpio 42

Oct 18, 2017 7:05 AM Sun 25 Libra 18 quincunx Chiron 25 Pisces 18

Oct 19, 2017 12:35 PM Sun 26 Libra 32 opposition Uranus 26 Aries 32

Oct 19, 2017 4:05 PM Mercury quintile True Node

Oct 19, 2017 6:36 PM Sun 26 Libra 46 sesquiquadrate Neptune11 Pisces 46

Oct 19, 2017 9:56 PM Venus 7 Libra 05 semi-square True Node 22 Leo 05

Oct 20, 2017 4:46 AM Mercury quintile Pluto

Oct 22, 2017 2:29 PM Mercury 8 Scorpio 47 semi-square Saturn 23 Sagittarius 47

Oct 23, 2017 10:40 AM Mercury 10 Scorpio 07 sesquiquadrate Chiron 25 Pisces 07

Oct 23, 2017 3:11 PM Venus 11 Libra 42 quincunx Neptune11 Pisces 42

Oct 23, 2017 6:43 PM Venus quintile Saturn

Oct 23, 2017 7:27 PM Sun 0 Scorpio 47 semi-sextile Mars 0 Libra 47

Oct 24, 2017 2:44 AM Sun biquintile Chiron

Oct 24, 2017 10:55 AM Mercury 11 Scorpio 42 trine Neptune11 Pisces 42

Oct 25, 2017 1:50 AM Jupiter quintile True Node

Oct 26, 2017 3:48 AM Sun quintile True Node

Oct 26, 2017 1:09 PM Sun 3 Scorpio 31 conjunct Jupiter 3 Scorpio 31

Oct 27, 2017 10:21 PM Venus 17 Libra 04 square Pluto 17 Capricorn 04

Oct 27, 2017 10:25 PM Mercury 17 Scorpio 04 sextile Pluto 17 Capricorn 04

Oct 27, 2017 10:42 PM Mercury 17 Scorpio 05 semi-sextile Venus 17 Libra 05

Oct 28, 2017 2:29 AM Sun quintile Pluto

Oct 28, 2017 9:19 AM Venus biquintile Neptune

Oct 28, 2017 11:16 PM Mars 4 Libra 03 semi-sextile Jupiter 4 Scorpio 03

Oct 29, 2017 10:04 AM Mercury 19 Scorpio 20 semi-square Mars 4 Libra 20

Oct 30, 2017 1:49 PM Mercury 21 Scorpio 05 square True Node 21 Leo 05

Oct 31, 2017 2:55 AM Venus 21 Libra 03 sextile True Node 21 Leo 03

Nov 1, 2017 12:41 AM Mars 5 Libra 59 semi-square True Node 20 Leo 59

Nov 1, 2017 5:37 PM Sun 9 Scorpio 42 semi-square Saturn 24 Sagittarius 42

Nov 1, 2017 8:25 PM Sun 9 Scorpio 49 sesquiquadrate Chiron 24 Pisces 49

Nov 2, 2017 12:16 AM Mercury 24 Scorpio 44 semi-sextile Saturn 24 Sagittarius 44

Nov 2, 2017 1:37 AM Mercury 24 Scorpio 49 trine Chiron 24 Pisces 49

Nov 2, 2017 4:56 PM Saturn 24 Sagittarius 47 square Chiron 24 Pisces 47

Nov 2, 2017 8:02 PM Mercury 25 Scorpio 57 quincunx Uranus 25 Aries 57

Nov 3, 2017 2:29 AM Jupiter quintile Pluto

Nov 3, 2017 2:30 AM Venus 24 Libra 47 quincunx Chiron 24 Pisces 47

Nov 3, 2017 3:31 AM Venus 24 Libra 50 sextile Saturn 24 Sagittarius 50

Nov 3, 2017 2:23 PM Sun 11 Scorpio 34 trine Neptune11 Pisces 34

Nov 4, 2017 12:02 AM Venus 25 Libra 54 opposition Uranus 25 Aries 54

Nov 4, 2017 12:35 PM Venus 26 Libra 34 sesquiquadrate Neptune11 Pisces 34

Nov 6, 2017 8:01 PM Mercury biquintile Uranus

Nov 7, 2017 3:27 AM Mercury 2 Sagittarius 15 semi-square Pluto 17 Capricorn 15

Nov 7, 2017 7:15 PM Venus biquintile Chiron

Nov 8, 2017 6:07 PM Venus quintile True Node

Nov 9, 2017 7:12 AM Sun 17 Scorpio 17 sextile Pluto 17 Capricorn 17

Nov 9, 2017 7:10 PM Mars 11 Libra 30 quincunx Neptune11 Pisces 30

Nov 10, 2017 7:07 AM Mercury 6 Sagittarius 44 semi-sextile Jupiter 6 Scorpio 44

Nov 11, 2017 4:45 AM Saturn 25 Sagittarius 38 trine Uranus 25 Aries 38

Nov 11, 2017 12:43 PM Venus quintile Pluto

Nov 11, 2017 7:37 PM Sun 19 Scorpio 49 square True Node 19 Leo 49

Nov 13, 2017 1:30 AM Mercury 10 Sagittarius 34 sesquiquadrate Uranus 25 Aries 34

Nov 13, 2017 3:15 AM Venus 7 Scorpio 20 conjunct Jupiter 7 Scorpio 20

Nov 13, 2017 1:04 PM Mars quintile Saturn

Nov 13, 2017 5:47 PM Mercury 11 Sagittarius 29 square Neptune11 Pisces 29

Nov 14, 2017 8:41 PM Venus 9 Scorpio 30 sesquiquadrate Chiron 24 Pisces 30

Nov 16, 2017 4:06 AM Venus 11 Scorpio 09 semi-square Saturn 26 Sagittarius 09

Nov 16, 2017 10:21 AM Venus 11 Scorpio 28 trine Neptune11 Pisces 28

Nov 16, 2017 10:48 AM Sun 24 Scorpio 29 trine Chiron 24 Pisces 29

Nov 17, 2017 9:04 AM Sun 25 Scorpio 25 quincunx Uranus 25 Aries 25

Nov 17, 2017 9:24 AM Mercury 16 Sagittarius 18 sextile Mars 16 Libra 18

Nov 18, 2017 7:50 AM Mercury 17 Sagittarius 29 semi-sextile Pluto 17 Capricorn 29

Nov 18, 2017 8:03 AM Sun 26 Scorpio 23 semi-sextile Saturn 26 Sagittarius 23

Nov 19, 2017 5:55 AM Mars biquintile Neptune

Nov 19, 2017 5:55 AM Mercury 18 Sagittarius 37 trine True Node 18 Leo 37

Nov 19, 2017 7:15 AM Mars 17 Libra 30 square Pluto 17 Capricorn 30

Nov 20, 2017 4:03 AM True Node biquintile Chiron

Nov 20, 2017 2:45 PM Mars 18 Libra 20 sextile True Node 18 Leo 20

Nov 21, 2017 6:29 AM Venus 17 Scorpio 33 sextile Pluto 17 Capricorn 33

Nov 21, 2017 5:58 PM Venus 18 Scorpio 09 square True Node 18 Leo 09

Nov 22, 2017 5:29 PM Jupiter 9 Scorpio 23 sesquiquadrate Chiron 24 Pisces 23

Nov 23, 2017 3:15 AM Sun biquintile Uranus

Nov 23, 2017 4:10 AM Venus 19 Scorpio 57 semi-sextile Mars 19 Libra 57

Nov 24, 2017 9:54 AM Mercury 24 Sagittarius 22 square Chiron 24 Pisces 22

Nov 24, 2017 12:37 PM Sun 2 Sagittarius 38 semi-square Pluto 17 Capricorn 38

Nov 24, 2017 9:45 PM Mercury 24 Sagittarius 51 semi-square Jupiter 9 Scorpio 51

Nov 25, 2017 5:56 AM Mercury 25 Sagittarius 10 trine Uranus 25 Aries 10

Nov 26, 2017 4:22 PM Venus 24 Scorpio 21 trine Chiron 24 Pisces 21

Nov 27, 2017 6:48 AM Venus 25 Scorpio 07 quincunx Uranus 25 Aries 07

Nov 28, 2017 1:58 AM Mercury 27 Sagittarius 27 conjunct Saturn 27 Sagittarius 27

Nov 29, 2017 6:11 AM Venus 27 Scorpio 35 semi-sextile Saturn 27 Sagittarius 35

Nov 30, 2017 1:00 AM Mercury 28 Sagittarius 34 semi-sextile Venus 28 Scorpio 34

Nov 30, 2017 1:34 AM Pluto 17 Capricorn 47 quincunx True Node 17 Leo 47

Nov 30, 2017 3:26 AM Mars 24 Libra 20 quincunx Chiron 24 Pisces 20

Dec 1, 2017 5:05 AM Mars 25 Libra 00 opposition Uranus 25 Aries 00

Dec 1, 2017 6:54 PM Sun 9 Sagittarius 59 sesquiquadrate Uranus 24 Aries 59

Dec 1, 2017 10:59 PM Venus biquintile Uranus

Dec 2, 2017 6:22 PM Sun 10 Sagittarius 59 semi-square Mars 25 Libra 59

Dec 2, 2017 9:19 PM Jupiter 11 Scorpio 30 trine Neptune11 Pisces 30

Dec 3, 2017 6:44 AM Sun 11 Sagittarius 30 square Neptune11 Pisces 30

Dec 3, 2017 9:01 AM Sun 11 Sagittarius 36 semi-sextile Jupiter 11 Scorpio 36

Dec 3, 2017 11:11 AM Venus 2 Sagittarius 53 semi-square Pluto 17 Capricorn 53

שנת 2016 למזל דגים

Dec 3, 2017 2:23 PM Mars 26 Libra 30 sesquiquadrate Neptune11 Pisces 30

Dec 6, 2017 7:05 AM Mercury 28 Sagittarius 24 conjunct Saturn 28 Sagittarius 24

Dec 6, 2017 10:58 AM Mercury 28 Sagittarius 18 sextile Mars 28 Libra 18

Dec 6, 2017 4:21 PM Mars 28 Libra 26 sextile Saturn 28 Sagittarius 26

Dec 7, 2017 9:11 AM Mars quintile True Node

Dec 7, 2017 3:05 PM Mercury 27 Sagittarius 27 semi-square Jupiter 12 Scorpio 27

Dec 8, 2017 1:56 PM Sun 16 Sagittarius 53 trine True Node 16 Leo 53

Dec 8, 2017 11:41 PM Venus 9 Sagittarius 49 sesquiquadrate Uranus 24 Aries 49

Dec 9, 2017 4:27 PM Mars biquintile Chiron

Dec 9, 2017 5:58 PM Sun 18 Sagittarius 04 semi-sextile Pluto 18 Capricorn 04

Dec 10, 2017 4:29 AM Mercury 24 Sagittarius 48 trine Uranus 24 Aries 48

Dec 10, 2017 8:47 AM Venus 11 Sagittarius 34 square Neptune11 Pisces 34

Dec 10, 2017 1:33 PM Mercury 24 Sagittarius 20 square Chiron 24 Pisces 20

Dec 11, 2017 5:16 PM Venus 13 Sagittarius 16 semi-sextile Jupiter 13 Scorpio 16

Dec 12, 2017 8:49 PM Sun 21 Sagittarius 14 conjunct Mercury 21 Sagittarius 14

Dec 14, 2017 8:31 AM Venus 16 Sagittarius 35 trine True Node 16 Leo 35

Dec 14, 2017 8:06 PM Mercury 18 Sagittarius 34 semi-square Mars 3 Scorpio 34

Dec 15, 2017 2:16 AM Mercury 18 Sagittarius 14 semi-sextile Pluto 18 Capricorn 14

Dec 15, 2017 9:08 AM Mercury 17 Sagittarius 52 conjunct Venus 17 Sagittarius 52

Dec 15, 2017 4:23 PM Venus 18 Sagittarius 15 semi-sextile Pluto 18 Capricorn 15

Dec 15, 2017 10:46 PM Sun 24 Sagittarius 22 square Chiron 24 Pisces 22

Dec 16, 2017 6:28 AM Sun 24 Sagittarius 42 trine Uranus 24 Aries 42

Dec 16, 2017 9:09 PM Mercury 16 Sagittarius 09 trine True Node 16 Leo 09

Dec 16, 2017 10:11 PM Saturn quintile Neptune

Dec 17, 2017 12:22 AM Venus 19 Sagittarius 55 semi-square Mars 4 Scorpio 55

Dec 18, 2017 2:34 PM Mercury 14 Sagittarius 35 semi-sextile Jupiter 14 Scorpio 35

Dec 19, 2017 7:27 AM Mars quintile Pluto

Dec 20, 2017 2:10 PM Venus 24 Sagittarius 26 square Chiron 24 Pisces 26

Dec 20, 2017 6:13 PM Venus 24 Sagittarius 38 trine Uranus 24 Aries 38

Dec 21, 2017 4:27 AM Sun quintile Neptune

Dec 21, 2017 2:45 PM Sun 0 Capricorn 09 semi-square Jupiter 15 Scorpio 09

Dec 21, 2017 4:08 PM Sun 0 Capricorn 12 conjunct Saturn 0 Capricorn 12

Dec 22, 2017 2:35 AM Sun 0 Capricorn 38 sesquiquadrate True Node 15 Leo 38

Dec 22, 2017 9:54 AM Jupiter 15 Scorpio 17 semi-square Saturn 0 Capricorn 17

Dec 24, 2017 7:05 AM Mars 9 Scorpio 29 sesquiquadrate Chiron 24 Pisces 29

Dec 24, 2017 3:25 PM Jupiter 15 Scorpio 42 square True Node 15 Leo 42

Dec 24, 2017 7:57 PM Venus quintile Neptune

Dec 25, 2017 12:55 PM Venus 0 Capricorn 40 conjunct Saturn 0 Capricorn 40

Dec 25, 2017 1:56 PM Venus 0 Capricorn 42 sesquiquadrate True Node 15 Leo 42

Dec 25, 2017 5:15 PM Venus 0 Capricorn 53 semi-square Jupiter 15 Scorpio 53

Dec 26, 2017 12:34 AM Saturn 0 Capricorn 43 sesquiquadrate True Node 15 Leo 43

Dec 28, 2017 12:59 AM Mars 11 Scorpio 49 trine Neptune11 Pisces 49

Dec 29, 2017 12:41 AM Uranus 24 Aries 35 semi-sextile Chiron 24 Pisces 35

Dec 29, 2017 1:33 AM Mercury 15 Sagittarius 36 trine True Node 15 Leo 36

Dec 30, 2017 10:09 AM Mercury 16 Sagittarius 42 semi-sextile Jupiter 16 Scorpio 42

Dec 30, 2017 6:01 PM Sun biquintile True Node

Jan 1, 2018 9:56 AM Venus biquintile True Node

Jan 1, 2018 3:51 PM Mercury 18 Sagittarius 49 semi-sextile Pluto 18 Capricorn 49

Planetary Aspects in 2018for GMT/UTC times:

The following shows the planetary aspects at Greenwich Mean Time (Universal Time) from the excellent Sirius software program. This one also includes the Novile aspect (40º) which I am using more frequently these days.

2017transittotransitGMT